catcher resonator

  • Обща политехника
  • уловителен резонатор
53 допълнителни резултата:
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
политех.atomic resonatorатомен резонатор
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
тех.catcherуловител
тех.catcherуловителен
политех.catcherограничител
бейзб.catcherкечър
бейзб.catcherкетчер
бейзб.catcherкетчър
политех.catcher gridрешетка на уловител
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
crumb catcherтрохарка
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
fat catcherмазниноуловител
тех.gasolene catcherбензиноуловител
тех.gasoline catcherбензиноуловител
grease catcherмазниноуловител
тех.grease catcherмазнинозадържател
тех.grit catcherпесъкоуловител
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.lime catcherсредство за омекотяване на водата
тех.moisture catcherвлагоотделител
политех.nail-catcherклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail-catcherклещи за пирони
тех.oil catcherмаслосъбрател
тех.oil catcherмаслоуловител
тех.oil catcherмаслосъбрателен
тех.oil catcherнефтозадържател
тех.oil catcherнефтоуловител
политех.oil catcherмаслоотражател
политех.oil catcherмаслоуловител, маслено корито
тех.oil-water catcherводо-маслоотделител
политех.output resonatorизходен резонатор
тех.petrol catcherбензиноуловител
тех.petroleum catcherнефтозадържател
тех.petroleum catcherнефтоуловител
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
тех.sediment catcherпесъкоуловител
политех.spark catcherискроуловител
политех.spark catcherискрогасетел
тех.water catcherводоотделител
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
wind catcherветроуловител
тех.wind catcherвъздухосъбирател
добави значение или превод тук