grit catcher

  • Техника
  • песъкоуловител
61 допълнителни резултата:
тех.catcherуловител
тех.catcherуловителен
политех.catcherограничител
бейзб.catcherкетчър
бейзб.catcherкечър
бейзб.catcherкетчер
политех.catcher gridрешетка на уловител
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
crumb catcherтрохарка
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
fat catcherмазниноуловител
тех.gasolene catcherбензиноуловител
тех.gasoline catcherбензиноуловител
grease catcherмазниноуловител
тех.grease catcherмазнинозадържател
gritсмелoст, решителност, дързост
gritстроеж/устройство/структура на камък
gritтвърдост, упоритост, издръжливост
gritскърцам, стържа
gritпосипвам (заледен път) с чакъл и пр
геол.gritгравий
геол.gritедрозърнест пясъчник
мет.gritедрозърнест пясък, дребен чакъл
мет.gritчастици за почистване на отливки
мет.gritчастица
мин.gritмеханични примеси в рудничната вода
обог.gritпресявам
политех.gritзърнистост, метални стружки
политех.gritотвор на сито, размер на зърно
политех.gritгравий, едър пясък
политех.gritтвърди остроъгълни частички
gritпясък, песъчинки, ситен чакъл, твърди зрънца (напр. в круша), ситни камъчета
политех.grit blastсачмоструйна обработка
политех.grit blastingструйна обработка с метални зрънца
политех.grit catchутаител
политех.grit catchпесъкоуловител
тех.grit chamberпесъкоуловител
тех.grit drainageпесъкоуловител
тех.grit-removal plantпесъкоуловител
политех.lime catcherсредство за омекотяване на водата
тех.moisture catcherвлагоотделител
политех.nail-catcherклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail-catcherклещи за пирони
тех.oil catcherнефтоуловител
тех.oil catcherмаслосъбрател
тех.oil catcherмаслоуловител
тех.oil catcherмаслосъбрателен
тех.oil catcherнефтозадържател
политех.oil catcherмаслоуловител, маслено корито
политех.oil catcherмаслоотражател
тех.oil-water catcherводо-маслоотделител
тех.petrol catcherбензиноуловител
тех.petroleum catcherнефтозадържател
тех.petroleum catcherнефтоуловител
тех.sediment catcherпесъкоуловител
политех.spark catcherискроуловител
политех.spark catcherискрогасетел
тех.water catcherводоотделител
wind catcherветроуловител
тех.wind catcherвъздухосъбирател
добави значение или превод тук