spark catcher

  • Обща политехника
  • искроуловител
  • искрогасетел
115 допълнителни резултата:
политех.advanced sparkпредварително запалване
тех.catcherуловителен
тех.catcherуловител
политех.catcherограничител
бейзб.catcherкетчер
бейзб.catcherкетчър
бейзб.catcherкечър
политех.catcher gridрешетка на уловител
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
рад.chaffee spark gapискрище с електроди от мед и алуминий в атмосфера от влажен водород
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
политех.coordinating spark gapкоординираща искрова междина
crumb catcherтрохарка
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
политех.early sparkпредварително запалване
политех.electric sparkелектрическа искра
политех.electric-spark machiningелектроискрова механична обработка
fat catcherмазниноуловител
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
тех.gasolene catcherбензиноуловител
тех.gasoline catcherбензиноуловител
grease catcherмазниноуловител
тех.grease catcherмазнинозадържател
тех.grit catcherпесъкоуловител
политех.ignition sparkзапалителна искра
политех.jump of sparkпрескачане на искра
политех.jump-spark ignitionзапалване от магнето с високо напрежение
политех.lime catcherсредство за омекотяване на водата
тех.moisture catcherвлагоотделител
политех.musical spark gapзвучаща искрова междина
политех.nail-catcherклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail-catcherклещи за пирони
тех.oil catcherмаслоуловител
тех.oil catcherмаслосъбрателен
тех.oil catcherнефтозадържател
тех.oil catcherнефтоуловител
тех.oil catcherмаслосъбрател
политех.oil catcherмаслоотражател
политех.oil catcherмаслоуловител, маслено корито
тех.oil-water catcherводо-маслоотделител
тех.petrol catcherбензиноуловител
тех.petroleum catcherнефтозадържател
тех.petroleum catcherнефтоуловител
политех.plain spark gapпросто искрище
политех.quenched spark gapискрогасяща междина
политех.rotary spark gapвъртящ се разрядник
рлк.rotary-spark-gap modulatorмодулатор с въртящ се искров разрядник
политех.sealed spark gapхерметизирана искрова междина
тех.sediment catcherпесъкоуловител
политех.set sparkпостоянен момент на запалване
sparkпроявявам се като галантен кавалер
sparkелектрическа искра
sparkвесел младеж
sparkухажвам
sparkгалантен кавалер
sparkпускам искри, искря
sparkухажор
елн.sparkдавам искра
политех.sparkпрескачам
политех.sparkзапалване
sparkпроблясък, проява (ни интелект, духовитост и пр.)
sparkискра, прен. искрица (живот, надежда и пр.)
мет.spark arresterискрогасител
ел.spark arrestorискрогасител
политех.spark automaticallyрегулиране на запалването
ел.spark ballсферичен отвод
ел.-мед.spark ballискрова сфера
политех.spark ballраврядник
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.spark chamberискроуловител
политех.spark controlрегулиране на запалването
политех.spark counterискров брояч
политех.spark dischargeискров разряд
ел.spark dischargerискров разрядник
политех.spark excitationискрово възбуждане
политех.spark extinguisherустройство за гасене на искри
политех.spark failureпрекъсване на запалването
ел.spark formationискрообразуване
ел.spark gapискрова междина
ел.spark gapискрище
ел.spark gapискров разрядник
двиг.spark gapмеждуелектродно разстояние
политех.spark ignitionискрово запалване
политех.spark inductorиндуктор
политех.spark inductorиндукционна бобина
политех.spark outшлифовам без напречно подаване
политех.spark plugзапална свещ
ел.spark quenchingискрогасене
политех.spark radio transmitterискров радиопредавател
политех.spark recorderискров самопишещ уред
двиг.spark retardationзакъсняване на запалването
политех.spark spacerразпределител на запалване
политех.spark spectrographискров спектрограф
политех.spark spectrumискров спектър
политех.spark testискрова проба
политех.spark testingелектроискрово изпитване
двиг.spark timingрегулиране на запалване
политех.spark trackingискрово изпразване
политех.spark trapискроуловител
ел.spark wearобгаряне на контакти
политех.spark wearизносване вследствие обгаряне
политех.spark weldingчелно електросъпротивително заваряване със стопяване на краищата
изч.spark-discharge recording techniqueелектроискров метод за регистрация
политех.spark-ignition engineдвигател с искрово запалване
политех.spark-over voltageнапрежение на пробив по повърхността
политех.spark-plug terminalнакрайник на кабел за запална свещ
политех.spark-plug threadрезба за запалителни свещи
политех.spark-retard armлост за регулиране на момента на запалването
политех.sphere spark gapсферичен разрядник
политех.timed sparkсинхронна искра
политех.touch sparkискра при допиране
тех.water catcherводоотделител
wind catcherветроуловител
тех.wind catcherвъздухосъбирател
добави значение или превод тук