bonny

  • хубав, приятен, гиздав
  • пращящ от здраве
добави значение или превод тук