bonnet

  • боне, шапчица с връзки
  • калпаче, калпак, барета
  • Техника
  • капак (на мотор, колa и пр.)
  • Минно дело
  • капа, подхваната със стойка
  • думите се проверяват
  • похлупак (на комин и пр.)
4 допълнителни резултата:
авто.bonnet badgeемблема
политех.bonnet tileкеремида-капак
мин.cage bonnetпредпазен щит на подемна клетка
политех.engine bonnetкапак на двигателя
добави значение или превод тук