bonnet badge

  • Автомобилна и тракторна техника
  • емблема на кола
16 допълнителни резултата:
badgeбадж
badgeзначка, отличителен белег, символ
badgeзначка
badgeзнак, признак
badgeнагръден знак
изч.badgeпринак
bonnetкалпаче, калпак, барета
bonnetбоне, шапчица с връзки
тех.bonnetкапак (на мотор, колa и пр.)
мин.bonnetкапа, подхваната със стойка
bonnetпохлупак (на комин и пр.)
политех.bonnet tileкеремида-капак
мин.cage bonnetпредпазен щит на подемна клетка
политех.engine bonnetкапак на двигателя
политех.film badgeфив
политех.film badgeплосък филмов довиметър
добави значение или превод тук