barrage photocell

  • Обща политехника
  • вентилен фотоелемент
  • фотоелемент с преграждащ слой
23 допълнителни резултата:
мин.air barrageнадлъжна преграда
политех.balloon barrageпротивосамолетно заграждане от балони
barrageзаграждение
barrageзаграждане
barrageбараж, преграждане
barrageбент, яз
политех.barrage cellвентилен фотоелемент
политех.barrage jammingзаградителен смущение
политех.barrier-layer photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.barrier-layer photocellвентилен фотоелемент
политех.blocking-layer photocellвентилен фотоелемент
политех.blocking-layer photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.cuprous-oxide photocellмедноокисен фотоелемент
политех.dry photocellфотосъпротивление
политех.fire barrageпротивопожарна преграда
политех.infra-red photocellфотоелемент, чувствителен към инфрачервена светлина
политех.multiplier photocellфотоелемент с електронен умножител
photocellфотоелемент, фотоклетка
политех.photocell amplifierусилвател към фотоклетка
политех.sandwich photocellфотоелемент с вътрешен фотоефект
политех.selenium photocellселенов фотоелемент
политех.semiconductor photocellполупроводников фотоелемент
политех.smoke barrageдимна завеса
добави значение или превод тук