barrage jamming

  • Обща политехника
  • заградителен смущение
26 допълнителни резултата:
мин.air barrageнадлъжна преграда
рлк.anti-jammingзащита от смущения
политех.anti-jammingпротивосмущаващ
политех.balloon barrageпротивосамолетно заграждане от балони
barrageзаграждение
barrageзаграждане
barrageбараж, преграждане
barrageбент, яз
политех.barrage cellвентилен фотоелемент
политех.barrage photocellвентилен фотоелемент
политех.barrage photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.fire barrageпротивопожарна преграда
jammingзаклинване
jammingзасичане
jammingзаглушаване (на радиопредаване)
тех.jammingзадиране
мин.jammingзадържане
рад.jammingзаглушаване
политех.jammingзаяждане
политех.jammingсмущения от други станции
политех.jammingзапиране, заклинване, засядане
политех.jamming signalсмущаващ сигнал
рад.jamming stationстанция за заглушаване
политех.radar jammingсмущение от радиолокационни станции
политех.smoke barrageдимна завеса
политех.spot jammingселективно смущение
добави значение или превод тук