helmet crew

  • Минно дело
  • минноспасителна група
20 допълнителни резултата:
communication helmetшлемофон
политех.crash helmetпредпазен шлем
политех.crewличен състав
политех.crewбригада
политех.crewекип
политех.crew-served weaponгрупово оръжие
политех.flight crewекипаж на самолет
helmetтропически шлем
сп.helmetшлем, каска
бот.helmetчашка на цвят
хим.helmetгорната част на реторта
бот.helmet flowerаконит
политех.maintenance crewремонтна бригада
политех.maintenance crewперсонал за поддръжка
политех.pressure helmetхермошлем
политех.protective helmetпредпазен шлем
политех.safety helmetпредпазен шлем
политех.ship crewекипаж на кораб
политех.smoke helmetчадър за дим
trouble crewаварийна група
добави значение или превод тук