smoke helmet

  • Обща политехника
  • чадър за дим
83 допълнителни резултата:
anti-smokeпротиводимен
мин.blowing of smokeпроветряване на изработка със сгъстен въздух
communication helmetшлемофон
политех.crash helmetпредпазен шлем
filling with smokeзадимяване
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas-smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
helmetтропически шлем
сп.helmetшлем, каска
бот.helmetчашка на цвят
хим.helmetгорната част на реторта
мин.helmet crewминноспасителна група
бот.helmet flowerаконит
тех.impermeable to smokeдимонепроницаем
тех.optical smokeдимооптичен
политех.pressure helmetхермошлем
политех.protective helmetпредпазен шлем
тех.remove the smokeотдимявам
политех.safety helmetпредпазен шлем
smokeпуша, димя
smoketo smoke out - изкарвам наяве, давам публичност на
smokeпушек, дим
smokeпуша, опушвам, задимявам, окадявам, одимявам
smokeпротиводимен
smokeизпущам пара
мин.smokeгазовете след взривяване
smokeпуша (тютюн и пр.), пуша се (за цигара и пр.)
smokeпушене, изпушване (на цигара и пр.)
политех.smoke abatementдимоизгаряне
политех.smoke abatementборба с дима
политех.smoke alarmsсигнализация за появяване на дим
политех.smoke barrageдимна завеса
леяр.smoke blackбоя
политех.smoke blackчернило
политех.smoke blackсажди
политех.smoke bombдимна бомба
политех.smoke boxдимна камера
политех.smoke boxдимова камера
политех.smoke curingопушване
политех.smoke damperклапа на димоход
политех.smoke deflectorдимов дефлектор
политех.smoke detectorдимов сигнализатор
политех.smoke ductдимоход
тех.smoke exhaustдимосмукателен
тех.smoke exhaustдимосос
тех.smoke exhausterдимосос
политех.smoke filterфилтър за димни газове
политех.smoke flueгазоход
политех.smoke flueкомин
smoke generationдимообразуване
политех.smoke grenadeдимна граната
тех.smoke impermeabilityдимонепроницаемост
тех.smoke impermeableдимонепроницаем
политех.smoke jackдефлектор на комин
политех.smoke jetгазов факел
политех.smoke jetизхвърляне на газ
жп.smoke lifterдимен дефлектор
политех.smoke meterизмервател на гъстотата на дим
политех.smoke pipeкомин
политех.smoke pipe rivetнит с плоска конусна глава
тех.smoke removalотдимяване
тех.smoke removalотдимителен
разг.smoke roomпушком
политех.smoke screenдимна завеса
политех.smoke stackдимна тръба
политех.smoke stackкомин
тех.smoke suckerдимосос
политех.smoke testизпитване с дим съединенията на водопровод на пълтност
тех.smoke tightnessдимонепроницаемост
политех.smoke tubeдимогарна тръба
политех.smoke-consumerдимопоглъщащо устройство
тех.smoke-deflectingдимоотводен
политех.smoke-freeбездимен
политех.smoke-ladenсъдържащ сажди
мин.smoke-laden atmosphereобгазена атмосфера
тех.smoke-proofдимонепроницаем
smoke-protectionпротиводимен
воен.smoke-puff chargeпакет от взривно вещество
тех.smoke-tightдимонепроницаем
политех.smoke-tightдимонепропусклив
тех.smoke-tightnessдимонепроницаемост
добави значение или превод тук