protective helmet

  • Обща политехника
  • предпазен шлем
53 допълнителни резултата:
communication helmetшлемофон
политех.crash helmetпредпазен шлем
тех.dust-protectiveпрахозащитен
ел.electrical protectiveелектрозащитен
тех.explosion protectiveвзривозащитен
тех.fire-protectiveогнезащитен
helmetтропически шлем
сп.helmetшлем, каска
бот.helmetчашка на цвят
хим.helmetгорната част на реторта
мин.helmet crewминноспасителна група
бот.helmet flowerаконит
тех.light-protectiveсветлозащитен
тех.noise-protectiveшумозащитен
политех.pressure helmetхермошлем
protectiveохранен
protectiveзащитен, предпазен, предпазителен, покровителствен, протекционен
ик.protectiveпротекционистки
политех.protective actionзащитно действие
политех.protective atmosphereзащитна атмосфера
политех.protective beltзащитна зона
рад.protective chokeзащитен дросел
политех.protective circuitзащитна схема
политех.protective clothingзащитно облекло
политех.protective coatingзащитно покритие
политех.protective colloidзащитен колоид
политех.protective colouringзащитно боядисване
политех.protective deviceпредпазител
рад.protective earthгръмоотвеждане
политех.protective effectзащитно действие
политех.protective finishзащитна обработка
политех.protective forestзащитен горски пояс
политех.protective forest beltзащитен горски пояс
политех.protective gapзащитна междина
политех.protective gridпредпазна решетка
политех.protective layerзащитен слой
полигр.protective leafпредпазен лист
политех.protective netпредпазна мрежа
политех.protective relayзащитно реле
политех.protective resistanceзащитно съпротивление
политех.protective resistorпредпазен резистор
политех.protective scaleзащитен слой от обгар
политех.protective screenзащитен екран
политех.protective screenпрепазна мрежа
политех.protective sheathзаземен екран
политех.protective sheetзащитен лист
политех.protective shellобшивка
политех.protective shellпредпазен кожух
политех.protective shieldзащитна преграда
политех.protective systemзащитна система
политех.safety helmetпредпазен шлем
политех.smoke helmetчадър за дим
политех.thermal-protective materialтоплозащитен материал
добави значение или превод тук