crash helmet

  • Обща политехника
  • предпазен шлем
33 допълнителни резултата:
anti-crashпротивоавариен
авто.car crashавтокатастрофа
communication helmetшлемофон
crashсблъсък
ик.crashфалит
политех.crashразбивам се
политех.crashкатастрофа
политех.crashсрочен
политех.crashавария, злополука
политех.crashкатастрофирам
политех.crashразорение
политех.crash barrierпреграда за предпазване от сблъскване
трансп.crash barrierмантинела
трансп.crash barrierмантинелен
политех.crash equipmentаварийно-спасително обзавеждане
политех.crash locator beaconавариен радиофар
политех.crash programmeсрочна програма
политех.crash programmeпрограма, която изисква срочно изпълнение
авто.crash testкраштест
политех.crash testизпитване на удар при сблъскване
политех.crash truckавариен автомобил
политех.crash truckавтомобил за техническа помощ
helmetтропически шлем
сп.helmetшлем, каска
бот.helmetчашка на цвят
хим.helmetгорната част на реторта
мин.helmet crewминноспасителна група
бот.helmet flowerаконит
политех.on a crash basisсрочно
политех.pressure helmetхермошлем
политех.protective helmetпредпазен шлем
политех.safety helmetпредпазен шлем
политех.smoke helmetчадър за дим
добави значение или превод тук