helm

  • съществително
  • власт, водачество, управление
  • Морски термин
  • съществително
  • румпел, щурвал
  • добави значение или превод тук