helm

  • съществително
  • власт, водачество, управление
  • Морски термин
  • съществително
  • румпел, щурвал
1 допълнителни резултата:
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
добави значение или превод тук