helmet

 • съществително
 • тропически шлем лека шапка, използвана в тропическите страни за предпазване от слънце
 • Спорт
 • съществително
 • шлем, каска
 • Ботаника
 • съществително
 • чашка на цвят
 • Химия
 • съществително
 • горната част на реторта
8 допълнителни резултата:
communication helmetшлемофон
политех.crash helmetпредпазен шлем
мин.helmet crewминноспасителна група
бот.helmet flowerаконит
политех.pressure helmetхермошлем
политех.protective helmetпредпазен шлем
политех.safety helmetпредпазен шлем
политех.smoke helmetчадър за дим
добави значение или превод тук