Cheviot

  • съществително
  • текст, шевиот
1 допълнителни резултата:
политех.cheviot yarnшевиотна прежда
добави значение или превод тук