gudgeon expander

  • Обща политехника
  • приспособление за развалцоване и разширяване на тръби
16 допълнителни резултата:
политех.brake expanderзадействуваща гърбица на спирачка
сп.chest expanderекспандер
expanderразширител
сп.expanderекспандер
gudgeonболт
gudgeonос, цапфа, шийка
gudgeonбудала, лапнишаран
политех.gudgeonос, шийка
зоол.gudgeonкротушка (риба) (Gobio gobio)
политех.gudgeon bearingпетов лагер
политех.gudgeon pinбутален болт
политех.gudgeon pinкръстоглав болт
политех.gudgeon-pin bushingвтулка в бутало
политех.gudgeon-pin retainerограничителен пръстен за бутален болт
жп.rail joint expanderприспособление за осигуряване температурна фуга между релси
политех.tube expanderприспособление за развалцоване и разширяване на тръби
добави значение или превод тук