cherty ground

  • Геология
  • кремъчна скала
199 допълнителни резултата:
нар.above groundнадземно
стр.above the ground floorнадпартерен
геод.accident of the groundнеравност на местност
политех.accident of the groundрелеф
политех.air-ground radio frequencyчестота на радиовръзката в канала въздух-земя
политех.arcing groundдъгово земно съединение
политех.arcing ground suppressorгасящо устройство на заземяваща дъга
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
политех.broken groundпресечена местност
политех.building groundстроителна площадка
ядр.burial groundмясто за заравяне
политех.cam groundшлифован по шаблон
мин.caved groundобрушено пространство
геол.chertyкремъчен
политех.clayey groundглинест пласт
политех.dead groundбезрудна скала
политех.dead groundнепосредствено заземяване
политех.difficult groundтруднопроходима местност
ен.disposal groundсметищен
кул.dried ground yeasty doughтрахана
политех.driven groundтръбно заземяване
dump groundдепония
dumping groundдепония
ен.dumping groundсметищен
политех.equipment groundзаземяване на нетоководещи части на съоръжение
политех.even groundравнинна местност
политех.filled-up groundнасипен пласт
воен.firing groundстрелбище, полигон
политех.firm groundтвърд пласт
политех.gathering groundводосборен басейн
политех.gravel groundчакълеста почва
политех.gravelly groundчакълеста почва
groundземя, имот
groundосновавам, установявам, уреждам, устройвам
groundморско дъно
groundgrind
groundградина, парк, двор (към здание)
groundобучавам, давам основа (in по)
groundдънен
groundземя, почва, под, настилка
groundземен, приземен
groundслагам основа (на бродерия)
groundпозиция, становище
groundоснование, причина, повод, подбуда, мотив (u pl)
groundмясто, местност, пространство, област, район
groundпоставям/слагам на земята
groundигрище, плац
елн.groundзаземяване
елн.groundзаземявам
мор.groundзасядам, закарвам (кораб) на плитко/до брега
геол.groundгрунт
геол.groundдолнище на пласт
геол.groundгрунтов
изк.groundгрунд
изк.groundпоставям грунд, грундирам
ав.groundкацам, оставам на земята
минер.groundоснова на пласт, долнище на изработка
кораб.groundзасядам
мин.groundдолнище на изработка
политех.groundшлифован
политех.groundраздробен, смлян, фон, земя, почва, площадка, полигон, терен, дъно, основание
воен.groundпозиция (за атака или отбрана)
аерон.ground abortпрекъснато изстрелване
политех.ground absorptionпоглъщане от почвата
политех.ground antennaантена, положена по земята
мин.ground bailiffзавеждащ минни работи
политех.ground beaconназемен фар
политех.ground bedжп линия
стр.ground bedземна основа на път
политех.ground behaviourповедение на горнището
политех.ground circuitземна верига
ел.ground clampзаземяваща клема
политех.ground clearanceклиренс
политех.ground clutterотражения от земята
политех.ground coatгрунд
политех.ground coatingгрундиране
елн.ground connectionзаземяване
политех.ground connectionземна връзка
политех.ground connexionземна връзка
ав.ground controlуправление от земята
геод.ground controlопорна мрежа
ав.ground controllerдиспечер на служба за управление
политех.ground currentток при съединение към земя
политех.ground currentземно съединение
геол.ground depressionслягане на почва
ел.ground detectorуказател за земно съединение
политех.ground distanceхоризонтална съставна на разстоянието
рлк.ground echoотразен сигнал от земната повърхност
тех.ground effect vehicleекраноплан
политех.ground elevationвисочинна на кота
политех.ground faultзаземяване поради неизправност
политех.ground fieldосновно поле
политех.ground finishшлифована повърхност
политех.ground finishстепен на гладкост след шлифоване
воен.ground fireогън по наземна цел
политех.ground flareсигнални светлини на летище
ground floorпартер, приземен стаж
политех.ground for oppositionоснование за възражение
политех.ground formsтопография на местност
политех.ground gearколело с шлифовани зъби
политех.ground glassшлифовано стъкло
политех.ground iceдънен лед
политех.ground indicatorуказател на земно съединение
политех.ground installationназемна уредба
политех.ground inversionприземна инверсия
политех.ground jointшлифован шев
политех.ground layerприземен атмосферен слой
политех.ground leadпроводник към заземяване
политех.ground leakутечка към земята
политех.ground levelосновно ниво
политех.ground lineлиния на земната повърхност
политех.ground mapтопографска карта
политех.ground moraineдънна морена
ав.ground objectназемен ориентир
политех.ground observation postназемен наблюдателен пост
политех.ground of decisionоснование за решение
политех.ground paperгрунтова хартия
бот.ground pineгорещник
бот.ground pineсрещниче
политех.ground planeхоризонтална проекционна равнина
политех.ground plateдолна укрепителна връзка
политех.ground plotплан на местност
политех.ground plotмясто на което е издигната постройка
политех.ground potentialземен потенциал
мин.ground pressureскален натиск
политех.ground pressureналягане върху почва
политех.ground radarземен радиолокационен станция
рад.ground rayприземен лъч
политех.ground reflectionотражение от земята
рад.ground relay stationземна радиорелейна станция
рад.ground repeater stationземна радиорелейна станция
политех.ground resistanceзаземително съпротивление
рлк.ground returnотражение от земната повърхност
ел.ground rodзаземителен прът
политех.ground scatterразсейване на радиовълни по земната повърхност
политех.ground sluiceосновен изпускател
политех.ground stateосновно състояние
политех.ground state configurationконфигурация на основното състояние
политех.ground stopperшлифована тапа
мин.ground supportрудничен крепеж
политех.ground surfaceшлифована повърхност
политех.ground surveillance radarземен наблюдателен радиолокационен станция
геод.ground surveyснимка на местност
ground swellзиб
ground swellсолган
геол.ground tableниво на земната повърхност
политех.ground tapшлифован метчик
политех.ground temperatureтемпература на почвата
политех.ground testполигонно изпитване
политех.ground triangulationтриангулация на местност
политех.ground waterподпочвена вода
политех.ground water run-offоттичане на подпочвени води
рад.ground waveземна вълна
политех.ground woodдървесна маса
политех.ground wood millзавод за производство на дървесна маса
политех.ground workлетищно обслужване
политех.ground workфундамент
политех.ground-attack aircraftщурмови самолет
политех.ground-basedбазиран на земята
политех.ground-coat paintбоя за грунд
политех.ground-coat paintосновна боя
политех.ground-control approachкацане при управление от земята
рлк.ground-course converterпреобразувател на курс
рлк.ground-course convertorпреобразувател на курс
политех.ground-fault neutralizerдъгогасящо заземяващо устройство
политех.ground-grip tyreгума за тежки пътни условия
политех.ground-inпритрит с абразив
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
ак.ground-noise eliminationотстраняване на основния шум
геол.ground-penetrating radarгеорадар
нав.ground-position indicatorиндикатор за положението на самолет спрямо земята
политех.ground-reflected waveвълна, отразена от земята
политех.ground-return circuitверига с връщане през земята
стр.ground-sillлегнала основна греда
политех.ground-state orbitорбита на основно състояние
политех.ground-state termтерм на основното състояние
политех.ground-support bomberтактически бомбардировач
политех.ground-target-search radarрадиолокационен станция за откриване на наземен цели
политех.ground-to-airземя-въздух
политех.ground-to-air communicationвръзка земя-самолет
политех.ground-to-groundземя-земя
геол.ground-water elevationниво на грунтовите води
политех.ground-water lineниво на подпочвените води
политех.ground-water supplyводоснабдяване с подпочвени води
политех.ground-water tableниво на подпочвените води
политех.hollow ground circular sawциркуляр с наклонени странични повърхнини
политех.hollow ground metal slitting sawциркуляр с наклонени странични повърхнини
политех.hover groundронлива почва
метео.ice-covered groundполедица
метео.ice-crusted groundполедица
политех.laminated groundнаслоена скала
ав.landing groundплощадка за кацане
политех.leak to ground leakутечка към земята
ел.line-to-groundфазен
политех.loose groundронлива почва
политех.moist groundводонаситен пласт
политех.moist groundвлажна основа
политех.muddy groundтинеста почва
добави значение или превод тук