cherubic

  • пълничък, розовичък кръглолик, много послушен (за дете)
  • ангелски, като ангел, невинен
добави значение или превод тук