capacity

 • капацитетен
 • мощностен
 • обем, вместимост, капацитет
 • способност
 • положение, качество, длъжност, компетенция
 • Електроника
 • капацитет
 • Право
 • право, правоспособност
 • Техника
 • мощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
192 допълнителни резултата:
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.acid capacityкиселинност
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.adhesive capacityадхезионна способност
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
политех.available capacityполезна мощност
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
хим.basic capacityосновност
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.breaking capacityмощност при изключване
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
политех.burning capacityразход на гориво
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.capacity chartсхема с ттд
политех.capacity coefficientфактор на мощността
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
маш.chucking capacityобхват на патронник
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.coveying capacityпроизводителност на транспортьор
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.crushing capacityпроизводителност на мелница
политех.cubic capacityобем
политех.cubic capacityвместимост
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current-carrying capacityдопустимо токово натоварване
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.daily capacityдневна производителност
политех.damping capacityспособност за гасене на трептенията
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
маш.depth capacityмаксимална дълбочина
политех.dielectric capacityдиелектрична константна проницаемост
политех.dipper capacityобем на кофата на товарачна машина
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.dissolving capacityразтваряща способност
мин.drilling capacityмаксимална дълбочина на сондиране
политех.drilling capacityмаксимален диаметър на пробиване
drying capacityсъхливост
политех.earning capacityрентабилност
ел.earth capacityкапацитет спрямо земята
политех.effective capacityполезен обем
политех.electric capacityелектрически капацитет
политех.electrical-capacity altimeterкапацитивен високомер
политех.elevating capacityтовароподемност
тлф.end capacityграничен капацитет
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.engine capacityработен обем на двигател
политех.environmental assimilative capacityасимилираща способност на околната среда
тех.evaporative capacityпаропроизводителност
политех.evaporative capacityизпарителна способност
воен.fighting capacityбоеготовност
политех.firm capacityгарантирана мощност
тлф.fitted capacityкапацитет на уредба
обог.flotation capacityпроизводителност на флотация
мин.flovy capacityпропускателна способност
политех.freight capacityпревозна способност
политех.fuel capacityвместимост на резервоар за гориво
политех.generating-station capacityмощност на генераторна централа
политех.geometric capacityпълен обем
тех.governing capacityрегулируемост
мет.hardening capacityзакаляемост
политех.hauling capacityтеглителна сила
heat capacityтоплоемкост
политех.heat capacityтоплинен капацитет
политех.heat capacityтоплопоглъщаемост
политех.heating capacityтоплинна мощност
политех.high capacity bombфугасна бомба
политех.high-capacityвисокопроизводителен
политех.high-capacity carтежкотоварен автомобил
политех.high-capacity headфугасна глава
мин.hoisting capacityвъзможна производителност на подема
политех.hoisting capacityполезен обем
политех.hoisting capacityтовароподемност
политех.holding capacityвместимост
политех.holding capacityносеща способност
политех.hourly capacityчасова производителност
политех.idle capacityрезервна вместимост
политех.idle capacityрезервна мощност
политех.ignition capacityкапацитет при непрекъснат заряд
политех.inductive capacityдиелектрична константа
политех.inductive capacityдиелектрична проницаемост
политех.informational capacityпропускателна способност на съобщителни канали
пласт.injection capacityмаксимална дюза за шприцоване
installed capacityинсталирана мощност
мед.iron binding capacityжелязо свързващ капацитет
зав.large-capacity acetylene generatorацетиленов генератор с голяма производителност
политех.large-capacity cableкабел с голям капацитет
политех.lifting capacityтовароподемност
политех.lifting capacityподемна сила
политех.line capacityпроизводителност на производствена линия
политех.litre capacityработен обем на двигател
политех.live capacityполезен обем
политех.load capacityтовароподемност
тех.load-bearing capacityтовароносимост
политех.load-bearing capacityтовароподемност
тех.load-carrying capacityтовароносимост
тех.load-carrying capacityтовароустойчивост
политех.load-carrying capacityтовароподемност
стр.load-carrying capacityносимоспособност
стр.loading capacityносимоспособност
политех.magnetic-inductive capacityмагнитна проницаемост
политех.maximum capacityмаксимален капацитет
изч.memory capacityобем на памет
маш.metal-removing capacityрежеща способност
мин.mine capacityпроизводителност на рудник
политех.missile capacityхарактеристики на ракета
политех.moisture capacityвлагоемкост
политех.moisture capacityвлагозадържане
политех.opening capacityмаксимално отваряне
политех.operational capacityпродължителност на работа
политех.overload capacityспособност да се издържа претоварване
политех.pair-to-pair capacityкапацитет между проводници
трансп.passenger capacityпътниковместимост
политех.payload capacityполезен обем
политех.petrol capacityвместимост на резервоар за бензин
политех.pipe capacityпропускателна способност на тръбопровод
политех.plant capacityпроизводствена мощност на предприятие
политех.polarization capacityстепен на поляризуемост
обог.pool capacityприемен капацитет на хранилище
политех.productive capacityпроизводствена мощност
политех.productive capacityпроизводителност
политех.propellant capacityвместимост на резервоарите за гориво
политех.pump capacityдебит на помпа
политех.radiating capacityизлъчвателна способност
политех.radiative capacityизлъчвателна способност
политех.rated capacityноминална производствена мощност
хим.reactive capacityреактивоспособност
политех.refrigerating capacityохлаждаща способност
политех.reserve capacityрезервна мощност
политех.residual capacityостатъчен капацитет
политех.resistance capacity circuitсъпротивително-капацитизирана верига
политех.road capacityпропускателна способност на път
политех.rope capacityдължина на въже навито на барабана на подемна машина
политех.rope capacityразкъсващо усилие на стоманено въже
политех.rupturing capacityмощност при изключване
политех.safe-bearing capacityдопустимо натоварване
обог.sand-raking capacityпроизводителност на класификатор на пясъци
политех.saturating capacityнаситеност
политех.saturating capacityпоглъщателна способност
политех.saturation capacityнаситеност
политех.saturation capacityпоглъщателна способност
политех.scoop capacityобем на кофа
политех.scraper capacityпроизводителност на скрепер
политех.screen capacityпроизбодителност на сито
политех.seating capacityброй на седящите места
политех.sedimentation capacityутаимост
политех.separating capacityразделителна способност
политех.separating capacityпроизводителност на сепаратор
добави значение или превод тук