dry box

  • Обща политехника
  • абсорбер
199 допълнителни резултата:
политех.accumulator boxакумулаторна кутия
политех.air-boxвентилационна тръба
политех.air-boxвъздушна камера
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
политех.air-suction boxвъздухоочистител
мет.annealing boxкутия за отгряване
рад.anti t-r boxантенен превключвател тип 'предаване-приемане'
политех.ash boxпепелник
рлк.atr boxустройство за блокиране на предавател
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axle boxбукса
политех.balance boxкутия за противотежест
ballot-boxизбирателна урна
политех.battery boxбатериен шкаф
политех.bearing boxлагерна кутия
тех.bifurcating boxдвужилна крайна муфа
тех.bifurcating boxдвужилна крайна глава
black boxчерна кутия
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
boxдепозирам (документ) в съд
boxотделение за добитък (в сбор, вагон)
boxбудка, кабина
boxправя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок)
boxкъщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска)
boxкутиен
boxкапра
boxсмесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг
boxкутиеобразен
boxслагам в кутия/сандък и пр
boxкутия, кутийка, сандък, сандъче
boxбоксирам се
boxподарък в кутия
полигр.boxчаст от страница, отделена с линии
тех.boxзащитен сандък, лагер
boxзашлевявам, удрям плесница, обик. to BOX someone's ears
boxсепаре (в ресторант, кръчма и пр.)
boxложа (в театър и пр.)
политех.box annealingотгряване в каси
политех.box antennaкутиеобразна антена
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.box bearingбуксов лагер
политех.box bedтяло с правоъгълно сечение
геол.box billловилен инструмент за пробивни щанги
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
политех.box carburizingцементация в каси
политех.box carburizingтвърда цементация
политех.box carsпокрит вагон
политех.box castingлеене в каси
политех.box chromizingтвърдо хромиране в каси
политех.box chuckдвучелюстен патронник
политех.box columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.box compassпланшетен компас
политех.box corniceкорниз около тимпана
политех.box couplingвтулков съединител
политех.box dockсиметричен плаващ док
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.box endскрита глава
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.box girderкутиеобразна греда
политех.box grooveзатворена канавка
политех.box gutterлежащ олук
политех.box hardeningцементация в каси
политех.box hornдвуконусен рупор
политех.box hornрупорна антена
стр.box ironшвелер
политех.box jigкондукторна кутия
политех.box jointсъединение с муфа
политех.box keyглух гаечен ключ
ядр.box lead chamberправоъгълна оловна камера
политех.box loader loomтъкачен стан с касетъчен автомат
рад.box loopрамкова антена
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.box nutглуха гайка
box officeбоксофис кино
кино.box officeбоксофис
политех.box palletкаса-палета
политех.box pistonтръбовидно бутало
политех.box planeнутовик
политех.box planeдълбач
текст.box pleatвид двойно плисе
политех.box scraperшабър-скоба с две дръжки
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.box spannerглух тръбен гаечен ключ
политех.box switchзакрит прекъсвач
политех.box timberingсандъчен крепеж
политех.box wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-container feedingмагазинно захранване
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.box-groovedрифеловам
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
box-likeкутиеобразен
политех.box-likeс форма, наподобяваща кутия
политех.box-paternс форма, наподобяваща кутия
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.branch boxразклонителна кутия
мин.brow boxвременен бункер
леяр.build-up boxсъставна формовъчна каса
политех.cable boxкабелна муфа
call-boxтелефонна будка
политех.cam boxгърбична кутия
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
мет.carbutizing boxкутия за цементация
леяр.casting boxформовъчна каса
политех.cell boxбатерийна кутия
софт.check boxчекбокс
политех.cheese box antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
chocolate-boxкутия с шоколадови бонбони
политех.clapper boxлюлеещ ножодържач на стъргателна машина
политех.coin-box telephoneмонетен телефонен автомат
политех.collecting boxколектор
политех.column boxкофраж на колона
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.conductor-support boxопорна кутия за проводници
политех.conduit boxкутия за електроинстлациа
политех.connection boxсъединителна кутия
политех.control boxпулт за управление
мет.cope boxгорна каса
мет.core boxкутия за леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
тлв.crawl boxкрол
политех.cylindrical tool boxбарабанен ножодържач
политех.decade boxдекаден магазин
изч.decision boxблок за проверка на условие
политех.depression boxбарокамера
мин.detonator boxкутия за детонатори
политех.displacement boxсъд с огънати стени за намаляване обема на електролита
политех.distribution boxразпределителен кутия
политех.distributor boxразпределителен кутия
тлф.district-call boxшкаф с повиквателми ключове
политех.dividing boxкрайна муфа
политех.double-resistance boxдвоен магазин за резистори
мет.drag boxдолна каса
политех.drain boxсъд с перфорирано дъно
политех.draw-in boxшахта за вкарване на кабел в канал
dryскучен, безинтересен, суховат
dryсух
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
dryироничен, саркастичен
dryосушавам
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбарат
хим.dry churnбаратен
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry concentrationсухо обогатяване
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dry frictionсухо триене
добави значение или превод тук