woollen

  • прилагателно
  • направен от вълна, вълнен
1 допълнителни резултата:
политех.woollen spinningщрайхгарно предачество
добави значение или превод тук