thermally-insulated container

  • Обща политехника
  • топлоизолиран контейнер
52 допълнителни резултата:
политех.accumulator containerсандък за акумулатори
политех.battery containerконтейнер за акумулаторна батерия
политех.box-container feedingмагазинно захранване
containerсъд, резервоар, кутия, сандък, контейнер
политех.containerконтейнер, съд, балон, кутия
трансп.containerконтейнеровоз
политех.container bargeконтейнерна баржа
жп.container carвагон контейнеровоз
трансп.container carконтейнеровоз
трансп.container carrierконтейнеровоз
политех.container chassisполуремарке-контейнеровоз
политех.container craneконтейнерен кран
политех.container gantry loaderпортален контейнеровоз
политех.container lift truckконтейнероносеща количка с подемен механизъм
политех.container loaderконтейнерен товарач
политех.container shipкораб-контейнеровоз
трансп.container shipконтейнеровоз
политех.container trafficконтейнерен превоз
политех.container trailerремарке-контейнеровоз
политех.container travelling gantry craneконтейнерен кран
политех.container truckавтомобил-контейнеровоз
трансп.container truckконтейнеровоз
трансп.container vehicleконтейнеровоз
трансп.container vesselконтейнеровоз
политех.double-insulated conductorпроводник с двойна изолация
политех.dry-ice containerхладилен контейнер със студоносител който се изразходва
ел.electrically insulatedелектроизолиран
политех.fissile-material containerконтейнер за ядрено гориво
политех.freight containerтоварен контейнер
политех.fuel containerсъд за гориво
ел.gas-insulatedелегазов
ел.gas-insulatedгазоизолиран
ел.gas-insulatedс елегаз
стр.heat-insulatedтоплоизолиран
политех.heated containerконтейнер със загряване
insulatedизолиран
стр.insulated glazing unitстъклопакет
ел.insulated hangerвисящ изолатор за проводници
политех.intermediate bulk containerсилозна палета
политех.lorry with heat-insulated vanизотермичен фургон
политех.mechanically refrigerated containerхладилен контейнер с машинно охлаждане
политех.mineral-insulatedс неорганична изолация
политех.network with insulated neutralелектрическа мрежа с изолирана неутрална точка
политех.oil containerрезервоар за петролни продукти
политех.oil containerсъд за масло
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.plastic-insulated cableкабел с пластмасова изолация
политех.refrigerated containerхладилен контейнер
стр.thermally insulatedтоплоизолиран
тех.thermally meltableтермостопяем
политех.vapour containerпаросъбирател
тех.water containerводосъдържател
добави значение или превод тук