thermally insulated

  • Строителство, Техника
  • топлоизолиран
16 допълнителни резултата:
политех.double-insulated conductorпроводник с двойна изолация
ел.electrically insulatedелектроизолиран
ел.gas-insulatedелегазов
ел.gas-insulatedгазоизолиран
ел.gas-insulatedс елегаз
стр.heat-insulatedтоплоизолиран
insulatedизолиран
стр.insulated glazing unitстъклопакет
ел.insulated hangerвисящ изолатор за проводници
политех.lorry with heat-insulated vanизотермичен фургон
политех.mineral-insulatedс неорганична изолация
политех.network with insulated neutralелектрическа мрежа с изолирана неутрална точка
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.plastic-insulated cableкабел с пластмасова изолация
тех.thermally meltableтермостопяем
политех.thermally-insulated containerтоплоизолиран контейнер
добави значение или превод тук