insulated hanger

  • Електричество и електротехника
  • висящ изолатор за проводници
33 допълнителни резултата:
ел.bridge hangerмостов проводников държач
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.contact wire hangerдържач на контактен проводник
политех.double-insulated conductorпроводник с двойна изолация
политех.drop hangerвисяща конзола за трансмисионен вал
ел.electrically insulatedелектроизолиран
ел.gas-insulatedгазоизолиран
ел.gas-insulatedс елегаз
ел.gas-insulatedелегазов
hangerгора на стръмен склон
hangerзакачалка (за дрехи, на дреха)
мор.hangerкортик
геол.hangerгорно крило на свличане
тех.hangerподвеска
ел.hangerгорна част на държач на контактен проводник
политех.hangerконзола, халка, ухо
hangerчепгел, ченгелче (на буква), кука, халка, тех. ухо, стр. рама
кино.hangerрамка за проявяване на кинофилм
политех.hanger boltшпилка
тех.hanger bracketподвеска
стр.heat-insulatedтоплоизолиран
insulatedизолиран
стр.insulated glazing unitстъклопакет
политех.lorry with heat-insulated vanизотермичен фургон
политех.mineral-insulatedс неорганична изолация
политех.network with insulated neutralелектрическа мрежа с изолирана неутрална точка
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.pipe hangerскоба за окачване на тръби
политех.plastic-insulated cableкабел с пластмасова изолация
политех.spring hangerресорно окачване
политех.spring hangerресорна конзола
стр.thermally insulatedтоплоизолиран
политех.thermally-insulated containerтоплоизолиран контейнер
добави значение или превод тук