paperboard

  • Обща политехника
  • картон
  • мукава
добави значение или превод тук