papery

  • прилагателно
  • подобен на/като хартия
добави значение или превод тук