Papess

  • Църковен термин
  • папеса
добави значение или превод тук