papertape scanner

  • Изчислителна техника
  • перфолентно четящо устройство
21 допълнителни резултата:
политех.airborne scannerсамолетна радиолокационна антена
мед.CAT scannerтомограф
мед.CT scannerтомограф
политех.film scannerтелевизионен филмов проектор
политех.flying-spot scannerустройство за разбивка с бягащ лъч
политех.follow scannerследящо разбиващо устройство
политех.follow scannerследяща антена
политех.lattice-work scannerрешетъчна антена
политех.light-spot scannerустройство за развивка с бягащ лъч
политех.optical scannerоптично устройство за сканиране
изч.papertapeхартиена перфолента
изч.papertape channelперфолентов канал
политех.photoelectric scannerпреглеждащо фотореле
scannerустройство за разлагане (на изображение)
scannerрадиолокационна антена
scannerмноготочков измервателен уред
елн.scannerскенер
тлв.scannerустройство за развивка на образ
мед.tomographic scannerтомограф
мед.ultrasound scannerвидеозон
рлк.wide-angle scannerустройство за развивка на големи ъгли
добави значение или превод тук