mar-resistant

  • Обща политехника
  • устойчив на надраскване
75 допълнителни резултата:
тех.abrasion-resistantизносоустойчив
политех.acid-resistant metalкиселиноустойчив метал
политех.acid-resistant steelкиселиноустойчива стомана
политех.ageing-resistant greaseустойчива на стареене грес
политех.alkali-resistantустойчив спрямо въздействието на основи
ел.arc-resistantдъгоустойчив
ел.arcing-resistantдъгоустойчив
политех.bending resistant postколона натоварена на сгъване
тех.blast-resistantвзривоустойчив
политех.bleed-resistant greaseгрес, устойчива на синерезис
тех.corrosion-resistantкорозоустойчив
тех.corrosion-resistantкорозионноустойчив
тех.corrosion-resistantкорозиоустойчив
политех.corrosion-resistant alloyкорозионноустойчива сплав
политех.corrosion-resistant steelкорозионноустойчива стомана
текст.crease-resistantнемачкаем
политех.crease-resistant finishingнемачкаемо апретиране
политех.creep-resistant steelстомана, устойчива на пълзене
мед.disease-resistantимунен
стр.earthquake resistantземетръсоустойчив
политех.earthquake-resistantсеизмично устойчив
сеизм.earthquake-resistantсеизмоустойчив
стр.earthquake-resistantпротивоземетръсен
стр.earthquake-resistantантиземетръсен
тех.fire-resistantогнезадържащ
тех.fire-resistantогнеустойчив
тех.fire-resistantпожароустойчив
тех.flame-resistantогнезащитен
тех.flame-resistantогнеустойчив
политех.frost-resistantстудоустойчив
политех.fume-resistantустойчив на дим и газове
политех.fungus-resistantустойчив на плесени
тех.heat-resistantтермоустойчив
тех.heat-resistantтоплозащитен
политех.heat-resistantтоплоустойчив
политех.heat-resistant paintтермоустойчива боя
тех.highly resistantвисокоустойчив
политех.impact-resistantудароустойчив
insect-resistant treatmentобработка за отблъскване на насекоми
политех.light-resistantсветлоустойчив
low resistantслабоустойчив
marповреждам, развалям, обезобразявам, нарушавам целостта на
marдефект, недостатък
политех.mar-proofустойчив на надраскване
тех.moisture-resistantвлагоустойчив
тех.non-oil-resistantнемаслоустойчив
хим.non-sulfate-resistantнесулфатоустойчив
хим.non-sulphate-resistantнесулфатоустойчив
oil petrol-resistantмаслобезиноустойчив
тех.oil-resistantмаслоустойчив
ядр.radiation-resistantрадиационноустойчив
политех.radiation-resistantутойчив към лъчение
resistantсъпротивителен, съпротивяващ се
resistantresister
политех.resistantустойчив
политех.resistant electrodeелектрод за изправяне на променлив ток
root-resistantкореноустойчив
политех.scratch-resistantустойчив на надраскване
политех.scuff-resistantизносоустойчив
стр.seismic-resistantантиземетръсен
стр.seismic-resistantпротивоземетръсен
тех.shock-resistantпротивоударен
тех.shock-resistantудароустойчив
политех.skid-resistantустойчив на буксуване
slip-resistantнехлъзгав
хим.sulfate-resistantсулфатоустойчив
хим.sulphate-resistantсулфатоустойчив
тех.temperature-resistantтермоустойчив
политех.temperature-resistant coatingтоплоустойчиво
геол.water-resistantводоупорен
тех.water-resistantводоустойчив
политех.water-resistant paintводоустойчива боя
тех.wear-resistantизносоустойчив
политех.wear-resistant steelизносоустойчива стомана
weather-resistantатмосфероустойчив
добави значение или превод тук