marauder

  • прилагателно
  • мародер
добави значение или превод тук