maral root

  • Ботаника
  • левзея
59 допълнителни резултата:
анат.aortic rootаортен корен
политех.blade rootкорен на витло
мат.Cauchy root testпризнак за сходимост на Коши
мат.complex rootкомплексен корен
мат.conjugate rootспрегнат корен
мат.cube rootкорен кубичен
бот.diabolic-rootпейот
мат.extract a rootизвличам корен
мат.extraction of rootизвличане на корен
мат.latent rootхарактеристично число матрица
мам.maralмарал
мат.principal rootаритметичен корен
политех.principal rootаритметично значение на корен
политех.propeller rootкорен на витло
мат.real rootдействителен корен
rootкоренов
анат.rootкоренчев
мат.rootкорен
политех.rootоснова
политех.rootдолна част на междузъбие
политех.root angleъгъл на вътрешния конус
дент.root canal treatmentендодонтия
политех.root circleвътрешна окръжност на зъбно колело
бот.root cropкореноплод
политех.root defectдефект в корена на заваръчен шев
политех.root diameterвътрешен диаметър
политех.root faceнескосена част от скосения край на заваряван детайл
политех.root gapзаваръчна междина
зав.root layerосновен слой
бот.root noduleгрудков
мат.root of equationкорен на уравнение
мат.root of numberкорен от дадено число
мат.root of threadвледина на резба
политех.root of toothдолна част на междузъбие
политех.root of toothоснова на зъб
мат.root of treeкорен на дърво
мат.root of unityкорен от единица
политех.root openingзаваръчна междина
политех.root passосновен коренов слой
политех.root runосновен слой
изч.root segmentкоренен сегмент
мат.root testпризнак за сходимост на коши
бот.root vegetableкореноплод
root-cropкореноплодно растение
мат.root-mean-squareсредноквадратичен
политех.root-mean-squareсредноквадратичен стойност
политех.root-mean-square amplitudeсредноквадратична амплитуда
политех.root-mean-square deviationсредноквадратично отклонение
политех.root-mean-square errorсредноквадратично отклонение
политех.root-mean-square valueсредноквадратична стойност
политех.root-means-square error minimum criteriaкритерий за минимум на средноквадратичната грешка
политех.root-means-square error minimum criterionкритерий за минимум на средноквадратичната грешка
root-resistantкореноустойчив
раст.root-takingприхващане
бот.snake-rootкървавиче
мат.square rootкорен квадратен
бот.storage rootкореноплод
политех.taper-root spline shaftвал с конусни шлици
мат.test rootпризнак за сходимост на Коши
добави значение или превод тук