marabout

  • марабут (мюсюлмански отшелник)
  • малка джамия
  • Ислямски
  • марабут
добави значение или превод тук