hematogenic

  • Медицина
  • прилагателно
  • хематогенен образуван от кръвта; кръвотворен
добави значение или превод тук