hematocrit

  • Биохимия, Американски
  • съществително
  • хематокрит
добави значение или превод тук