hematocele

  • Медицина
  • кръвонасядане
  • съществително
  • хематоцеле събиране на кръв в ограничено пространство
добави значение или превод тук