rib

 • Геология
 • прослойка
 • Текстилна промишленост
 • ребър
 • Техника
 • оребрявам
 • Металургия
 • ребро, удебеление
 • ребро
 • удебеление
 • Корабостроене и корабоплаване
 • шпангоут
 • Минно дело
 • предпазен целик
 • Обща политехника
 • рипс, изпъкнала ивица
 • оребрявзм
16 допълнителни резултата:
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.arch ribнервюра
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearing ribреборд
кораб.bow ribносов шпангоут
политех.compression ribусилено ребро
политех.cooling ribохладително ребро
политех.end ribчелно ребро
политех.reinforcing ribуякчаващо ребро
мин.rib fillзапълване на ленти
политех.rib-and-panel vaultребрен свод
мин.rib-and-pillarкамерно-стълбова система
политех.single-rib wheelединичен резбошлифовъчен кръг
политех.spoke ribребро спица
политех.stiffening ribуякчаващо ребро
политех.strengthening ribусилващо ребро
добави значение или превод тук