bow rib

  • Корабостроене и корабоплаване
  • носов шпангоут
62 допълнителни резултата:
политех.arch ribнервюра
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearing ribреборд
bowпокланям се за поздрав/в знак на съгласие/уважение/подчинение
bowфльонга
bowнавеждам (се)
bowлира (на трамвай)
bowbow tie
текст.bowбримка
арх.bowеркер
ел.bowдъговиден токоприемник
кораб.bowносова част
политех.bowпрегъвам
политех.bowогъвам
bowлък (и-муз.)
bowдъга. арка
геол.bow areaнагъната зона
политех.bow collectorтокоприемна рамка
политех.bow collectorпантограф
политех.bow dividersнулев пергел
политех.bow girderдъгова греда
стр.bow memberкръжило
политех.bow penпергел с тушовка
политех.bow pencilнулциркул
кораб.bow ropeносов швартов
политех.bow springдъгообразна пружина
bow tieпапийонка
политех.bow trolleyдъгов токоприемник
политех.bow trolleyлира
изк.bow-boyамурче
bow-leggedкривокрак
bow-shapedпанделковиден
политех.bow-stringаркова ферма с обтегач
политех.bow-string trussдъговидна ферма с обтегач
bow-tieпапийонка
политех.bow-windowеркер
политех.compression ribусилено ребро
политех.cooling ribохладително ребро
политех.cross-bowнапречна дъга
политех.end ribчелно ребро
политех.fog bowбяла дъга
авто.folding top bowдъга на чергило
политех.reinforcing ribуякчаващо ребро
геол.ribпрослойка
текст.ribребър
тех.ribоребрявам
мет.ribребро, удебеление
мет.ribребро
мет.ribудебеление
кораб.ribшпангоут
мин.ribпредпазен целик
политех.ribрипс, изпъкнала ивица
политех.ribоребрявзм
мин.rib fillзапълване на ленти
политех.rib-and-panel vaultребрен свод
мин.rib-and-pillarкамерно-стълбова система
политех.single-rib wheelединичен резбошлифовъчен кръг
политех.spoke ribребро спица
политех.stiffening ribуякчаващо ребро
политех.strengthening ribусилващо ребро
политех.trim by the bowдиферент на нос
добави значение или превод тук