reinforcing rib

  • Обща политехника
  • уякчаващо ребро
36 допълнителни резултата:
политех.arch ribнервюра
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearing ribреборд
кораб.bow ribносов шпангоут
политех.compression ribусилено ребро
политех.cooling ribохладително ребро
политех.end ribчелно ребро
политех.reinforcingукрепване
политех.reinforcingармиране
стр.reinforcingармировъчен
политех.reinforcing barарматурен прът
политех.reinforcing cageарматурен скелет
политех.reinforcing effectусилващ ефект
политех.reinforcing fabricусилваща мрежа
политех.reinforcing fillerусилващ пълнител
политех.reinforcing materialусилващ материал
политех.reinforcing steelарматура за стоманобетон
геол.ribпрослойка
текст.ribребър
тех.ribоребрявам
мет.ribребро
мет.ribудебеление
мет.ribребро, удебеление
кораб.ribшпангоут
мин.ribпредпазен целик
политех.ribрипс, изпъкнала ивица
политех.ribоребрявзм
мин.rib fillзапълване на ленти
политех.rib-and-panel vaultребрен свод
мин.rib-and-pillarкамерно-стълбова система
политех.single-rib wheelединичен резбошлифовъчен кръг
политех.spoke ribребро спица
политех.stiffening ribуякчаващо ребро
политех.straight-reinforcing barправ арматурен прът
политех.strengthening ribусилващо ребро
добави значение или превод тук