papist

  • думите се проверяват
  • съществително
  • поддръжник на папата, пренебр. католик
добави значение или превод тук