papistry

  • съществително
  • католицизъм
добави значение или превод тук