marble

  • мрамор
  • топче за игра
  • Обща политехника
  • облицовам с мрамор
  • думите се проверяват
  • прилагателно
  • мраморен, бял като мрамор, с жилки на мрамор, прен. твърд, корав, безчувствен
4 допълнителни резултата:
политех.landscape marbleмрамар с шарки, наподобяващи дърво
мед.marble bones diseaseмраморна болест, остеопетроза
политех.marble quarryмраморна кариера
политех.marble-flag pavementнастилка от мраморни плочи
добави значение или превод тук