hellish

  • прилагателно
  • адски
  • дяволски
  • пъклен
добави значение или превод тук