hellion

  • заядлив/злонамерен човек
  • пакостливо дете, беляджия
добави значение или превод тук