fan vault

  • Обща политехника
  • ветрилообразен свод
176 допълнителни резултата:
политех.acoustic vaultакустична камера
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
политех.air-ejector fanсмукателен вентилатор
политех.airscrew fanвитлов вентилатор
политех.annular vaultцилиндричен свод
политех.arch of a vaultкривина на свод
политех.ashlar vaultсвод от дялан камък
политех.auxiliary fanспомагателен вентилатор
политех.axial fanосов вентилатор
политех.axial-flow fanосов вентилатор
политех.barrel vaultцилиндричен свод
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
мин.bending of vaultкривина на свод
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
политех.blow fanпродухвателен вентилатор
политех.blower fanнагнетателен вентилатор
политех.brick vaultтухлен свод
политех.ceiling fanтаванен вентилатор
политех.centrifugal fanцентробежен вентилатор
муз.chalga fanчалгар
муз.chalga fanчалгаджия
политех.controllable-pitch fanвентилатор с променлива стъпка на лопатките
политех.cooling fanохладителен вентилатор
арх.cross vaultкръстат свод
арх.cylindrical intersecting vaultкръстат свод
политех.discharge fanсмукателен вентилатор
политех.domical vaultкубе
политех.donkey fanспомагателен вентолатор
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.draught fanсмукателен вентилатор
политех.ducted fanвентилатор в канал
политех.elliptic vaultелиптичен свод
политех.elliptical vaultелиптичен свод
политех.exhaust fanсмукателен вентилатор
fanвитло
fanразвявам леко (коса, клони)
fanветрило
fanраздухвам, разпалвам (up)
fanвентилатор
fanразпервам (се) като ветрило (out)
fanвеялка
fanвея, повявам
църк.fanрипида
арх.fanветрилообразен свод
тех.fanвентилирам
мин.fanподклетков юмрук
разг.fanфен
политех.fan baffleперка на вентилатор
ел.fan beamветрилообразна диаграма
рад.fan beamветрилообразно излъчване
политех.fan beamветрилообразен лъч
политех.fan bladeлопатка на вентилатор
политех.fan bladeкрило на вятърен двигател
политех.fan blastвдухване с вентилатор
политех.fan blowerвинтов вентилатор
политех.fan caseкожух на вентилатор
мин.fan chimneyдифузор на вентилатор
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fan coolerохладител с вентилатор
мин.fan cutветрилообразен подкоп
политех.fan deliveryдебит на вентилатор
политех.fan diffuseдифузор на вентилатор
политех.fan dipoleветрилообразен дипол
политех.fan dischargeпроизводителност на вентилатор
политех.fan driftвентилационен канал
политех.fan dutyдебит на вентилатор
политех.fan engineдвигател на вентилатор
политех.fan evaporatorдифузор на вентилатор
мин.fan evasion stackдифузор на вентилатор
политех.fan foldветрилообразна гънка
политех.fan gateветрилообразен леяк
мин.fan houseвентилаторна сграда
политех.fan housingкожух на вентилатор
политех.fan inletсмукателен отвор на вентилатор
политех.fan inversionреверсиране на вентилатор
политех.fan motorвентилаторен електродвигател
разг.fan of Botev soccer teamботевист
разг.fan of BSPбесепар
разг.fan of CSKA soccer teamцесекар
разг.fan of CSKA soccer teamчорбар
разг.fan of Gorbachevгорбачовист
разг.fan of Levski soccer teamлевскар
разг.fan of perestroikaперестройчик
разг.fan of perestroykaперестройчик
пол.fan of Stepan Banderaбандеровец
разг.fan of Zhelevжелевист
политех.fan pressureналягане на вентилатор
политех.fan propellerработно колело на вентилатор
мин.fan reversalреверсиране на вентилатор
политех.fan reversalобръщане на вентилационна струя
политех.fan scaleполукръгла скала
политех.fan shutterклапа на вентилатор
fan siteфенсайт
геол.fan talusалувиален конус
политех.fan traceryнервюри
политех.fan ventilatorлопатков вентилатор
политех.fan volumeпроизводителност на вентилатор
политех.fan windвдухване
политех.fan windдухане
политех.fan-cooledохлаждан с вентилатор
политех.fan-cooledс принудително въздушно охлаждане
политех.fan-cooled engineдвигател, охлаждан с вентилатор
политех.fan-lightнадкемпферен прозорец
политех.fan-outразделям
политех.fan-shapedветрилообразен
политех.fan-shaped antennaветрилообразна антена
политех.fan-tailветрилообразен
политех.fan-tailлястовича опашка
политех.fan-tail burnerгорелка с ветрилообразен факел
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
муз.female chalga fanчалгаджийка
разг.female fanфенка
разг.female fan of Merilyn Monroeмерилинка
политех.force fanнагнетателен вентилатор
съкращение.Four Fan Trash CanNickname for the C-130 Hercules
разг.golf fanголфаджия
арх.groin vaultкръстат свод
арх.groined vaultкръстат свод
политех.induced fanсмукателен вентилатор
политех.induced-draught fanсмукателен вентилатор
политех.inlet fanвдухващ вентилатор
политех.integral fanвграден вентилатор
политех.liern vaultзвездообразен свод
политех.low-duty fanнисконапорен вентилатор
политех.masonry vaultкаменен свод
политех.material-handling fanвентилатор на пневмотранспортьор
разг.of a fan of Gorbachevгорбачовистки
муз.of chalga fanчалгаджийски
тех.one-fanедновентилаторен
политех.pressure fanнагнетателен вентилатор
политех.propeller-type fanосов
политех.propeller-type fanвитлов вентилатор
политех.radiator fanвентилатор на охладителна система
политех.rib-and-panel vaultребрен свод
арх.ribbed groined vaultребрен кръстат свод
политех.ribbed vaultребрен готически свод
политех.rise of vaultстрела на свод
политех.rotary fanротационен вентилатор
църк.sacramental fanрипида
политех.scavenger fanпродухвателен вентилатор
политех.sheet-metal-bladed fanвентилатор с лопатки от ламарина
политех.simple vaultцилиндричен свод
тех.single-fanедновентилаторен
политех.starting fanвентилатор за разпалване
политех.supply fanвдухващ вентилатор
политех.tangential fanтангенциален вентилатор
политех.thin vaultчерупков свод
политех.thin vaultтънкостенен свод
политех.thin-slab vaultчерупков свод
политех.thin-slab vaultтънкостенен свод
политех.trumpet vaultсферичен свод
тех.turbine fanтурбовентилатор
тех.turbo-fanтурбовентилатор
политех.vacuum fanвакуумна помпа
vaultпрескачам/подскачам, опирайки се на нещо
vaultподземен склад, изба, мазе
vaultподвал
vaultподземно помещение за съхраняване на ценности, трезор
vaultподвален
vaultподземие, (подземна) гробница
арх.vaultсвод, купол
мин.vaultкамера
политех.vaultизземване, свод, подземие, погреб
политех.vaultпокривам със свод
vaultпрескачам (порта, ограда и пр.), опирайки се на ръце/тояга (и с over)
политех.vault headключ на свод
политех.vent fanвентилатор за проветряване
политех.ventilating fanвентилатор за проветряване
политех.wagon vaultцилиндричен свод
политех.wall fanстенен вентилатор
wine-vaultвинарска изба
добави значение или превод тук