hematopoietic

  • Медицина
  • прилагателно
  • хематопоетичен, кръвообразуващ
добави значение или превод тук