hematomyelia

  • Медицина
  • съществително
  • хематомиелия кръвоизлив в гръбначния мозък
добави значение или превод тук