hellenize

  • глагол
  • гърчея, погърчвам
  • добави значение или превод тук