hematuria

  • Медицина
  • съществително
  • хематурия наличие на кръв в урината
добави значение или превод тук