hematorrhachis

  • Медицина
  • съществително
  • хематорахис излив на кръв в плевралната кухина
добави значение или превод тук