streamer

  • заглавие заемащо цялата ширина на страница
  • знаме дълго и тясно знаме
  • вимпел
  • Астрономия
  • лъч светлина в небето от северното сияние
  • Електричество и електротехника
  • стример
3 допълнителни резултата:
църк.myrrh-streamerмироточив
paper streamerсерпентина
политех.streamer mercury electrodeструен живачен електрод
добави значение или превод тук